Odaberite zbirku:

Donacija Mujo Adrović (pohrana)

Vrsta zbirke: umjetnička
Broj predmeta: 457
Vrsta građe: slike, crteži, grafike akad. slikara Muje Adrovića
Teritorij: Hrvatska
Vremensko razdoblje: 1970.-1990.

Zbirku je donirala supruga Jelica Tanasi, a u Muzeju je na pohrani.