Odaberite zbirku:

Etnografska zbirka

Vrsta zbirke: etnografska
Broj predmeta: 313
Vrsta građe: predmeti za izradu tkanina, narodna nošnja, posude; kipovi svetaca; seoske kućice
Teritorij: brdovečki kraj
Vremensko razdoblje: 18. st. - 20. st.
Materijal: tekstil, drvo, gips

Etnografska zbirka obuhvaća predmete iz ruralnog života koje su ljudi brdovečke okolice upotrebljavali sve do ne tako davnih vremena. Zbirka sadržava predmete za izradu tkanina (konoplja, lan), od stupe do tkalačkog stana, kao i nošnju tipičnu za taj kraj te posude raznih veličina i namjena, koje je narod kupovao na sajmovima. Vrijednošću se ističe dobro sačuvani ručni žrvanj iz 18 st.
Poseban i najzanimljiviji dio etnografske zbirke su gipsani kipovi uglavnom svetaca, koji su izradili samouki majstori iz brdovečkog kraja. Kipovi od gipsa sa središnjim djelom "Križni put", radovi su Josipa Cerinskog iz Drenja, koji stvara u prvoj polovini 20 st. Drvene figure (svece, igračke) izradili su Josip i Stjepan Sutlar (otac i sin) na prijelazu iz 19. u 20. st. Ovi neafirmirani autori pripadaju začecima hrvatske naive te je dio etnografske zbirke s njihovim radovima jedinstven u Hrvatskoj. U dvorištu muzeja smještene su dvije seoske kućice (kupljene na terenu i premještene), kao početak realizacije etnoparka.