Odaberite zbirku:

Geološko-paleontološka zbirka

Vrsta zbirke: prirodoslovna
Voditelj: Ivana Maruščak
Broj predmeta: 995
Vrsta građe: fosili, uzorci stijena
Teritorij: okolica Broda i drugi dijelovi Hrvatske, inozemstvo
Vremensko razdoblje: neogen, pliocen, kvartar
Materijal: fosili, uzorci stijena
URL: http://www.muzejbp.hr/hr/odjeli/prirodoslovni-odjel/geolosko-paleontoloska-zbirka/

Geološko-paleontološka zbirka, temeljna zbirka Prirodoslovnog odjela MBP-a, sadrži raznorodni fosilni materijal te uzorke sedimentnih stijena s područja brodskog Posavlja, drugih krajeva Hrvatske i inozemstva. Od fosilnog materijala s područja brodskog Posavlja zastupljeni su mekušci (školjke i puževi), neogena, koralji, otisci listova, otisci riba, uzorci vapnenca, lapora, šljunka i pješčenjaka, fosilni koralji, fosilni ježinci i drugo. Fosilima neogena dokumentirano je postojanje Panonskog mora. Iz razdoblja pliocena u Zbirci se nalazi nekoliko stotina slatkovodnih puževa i školjki iz paludinskih naslaga okolice Broda.
Iz razdoblja kvartara u zbirci su pohranjeni fosilni ostaci kvartarnih sisavaca (vunastog mamuta, stepskog mamuta, bizona, losa, jelena, konja, divlje svinje, pragoveda ...). Posebice je vrijedan nalaz stepskog mamuta koji je do sada najcjelovitiji takav nalaz u Hrvatskoj.