Odaberite zbirku:

Arheološka zbirka

Vrsta zbirke: arheološka
Voditelj: Anita Librenjak
Broj predmeta: 5814
Vrsta građe: kameni spomenici, keramičko i stakleno posuđe, kamene alatke, oružje, oruđe, nakit, alati, dijelovi vojničke opreme, novac
Teritorij: Sinj - Cetinska krajina
Vremensko razdoblje: prapovijest, antika, srednji vijek
Materijal: kamen, metal, keramika

Arheološka zbirka čuva predmete koji pripadaju vremenskom razdoblju od prapovijesti do srednjovjekovnog razdoblja, a koji su u Muzej dospjeli kao rezultati zaštitnih arheoloških istraživanja, rekognosciranjima, donacijama, otkupima ili kao slučajni nalazi. U europskim je razmjerima značajna kolekcija od nekoliko stotina arheoloških predmeta pronađenih u koritu rijeke Cetine. Predmeti su izrađeni od metala bronce i željeza, te pripadaju prapovijesnom, antičkom i srednjovjekovnom razdoblju. Stalni postav Muzeja sačinjava arheološka zbirka gdje su ukupno izložena 562 muzejska izloška. Arheološka zbirka predstavljena je izlošcima poredanim kronološkim slijedom od prapovijesti preko antike do kasnosrednjovjekovnog razdoblja, a popraćeni su preglednim tekstovima, legendama, kartama, crtežima i fotografijama koje edukativno upotpunjuju postav. Preostala građa pohranjena u čuvaonicama Muzeja.