Odaberite zbirku:

Arheološka zbirka

Vrsta zbirke: arheološka
Voditelj: Anita Librenjak
Broj predmeta: 5895
Vrsta građe: oruđe i oružje, kameni spomenici, skulptura, reljefi, natpisi, posuđe, predmeti za svakodnevnu uporabu
Teritorij: Sinj i Cetinska krajina
Vremensko razdoblje: od kasnog paleolitika do novovjekovnog razdoblja
Materijal: drvo, kamen, kost, keramika, staklo, metal
URL: http://www.mck-sinj.hr/zbirke-i-fondovi/arheoloska-zbirka

Arheološka zbirka obuhvaća predmete koji pripadaju vremenskom razdoblju od prapovijesti do novovjekovnog razdoblja, dospjeli u Muzej Cetinske krajine - Sinj donacijama, otkupima ili kao rezultat zaštitnih i sustavnih arheoloških istraživanja, rekognosciranja te terenskih obilazaka. Izuzetno vrijedan dio zbirke čini kolekcija od nekoliko stotina arheoloških predmeta pronađenih u koritu rijeke Cetine. Predmeti su izrađeni od metala bronce i željeza, te pripadaju prapovijesnom, antičkom, srednjovjekovnom i novovjekovnom razdoblju.
Iz starijega kamenog doba, paleolitika potječu kameni ručni klinovi pronađeni u koritu rijeke Cetine na Hanu i u Ruminu. Kasnopaleolitičko i mezolitičko razdoblje zastupljeno je materijalom na položajima Okruglo na Radošiću i Glavičica u Sinjskome polju uz rijeku Cetinu kod Trilja. Vrijedni nalazi iz razdoblja neolitika koji se čuvaju u Arheološkoj zbirci (kalupaste, klinaste sjekire, keramičke posude, koštane motike, šila, brojni kremeni artefakti) dosad su na cetinskom prostoru pronađeni na nekoliko nalazišta: u Gospodskoj pećini na izvoru Cetine, pećini Tamnici u Ruminu, na glavici Šibenica u Glavicama, u koritu Cetine kod Trilja, na Bilokapića gradini u Udovičićima te na Poljanicama u Bisku.
Nalaze eneolitičkog razdoblja uglavnom čine različiti oblici bakrenih sjekira i brojni nalazi kamenih čekić-sjekira. Razdoblje od kraja eneolitika i početka brončanog doba, zastupljeno je vrlo vrijednim arheološkim materijalom pronađenim u Bajagiću, Vedrinama, Obrovcu (keramičke posude, brončano oruđe i oružje) koji se pripisuju Cetinskoj kulturi koja nastaje na izmaku kameno - bakrenog doba, oko 2300. g. pr. Kr., a razvija se i traje tijekom ranoga brončanog doba, do oko 1600. g. pr. Kr. Među oblicima keramičkih posuda cetinske kulture koji se čuvaju u zbirci najčešće su polukuglaste zdjele i manji vrčevi ukrašeni urezanim linijama, od jednostavnih ravnih i cik-cak linija do složenih pruga i geometrijskih likova, obično ispunjenih okruglim ili trokutastim ubodima te nanošenjem bijele inkrustacije po površini posude. Od oblika brončanog oružja i oruđa značajni su trokutasti bodeži te sjekire i jednorezni noževi. Među nakitnim predmetima vrijedni su zlatni i brončani spiralni privjesci te perle od kalcita. Kasnobrončano razdoblje čine nalazi brončanog oružja i oruđa, keramičke posude i nakit. Zbirka čuva veliki broj ostataka keramičkih posuda, vrijedne bakrene, brončane i željezne predmete prikupljene na gradinskim naseljima na cijelom području Cetinske krajine. Iz željeznodobnog razdoblja treba istaknuti materijal pronađen u koritu rijeke Cetine kod Trilja i na sljedećim lokalitetima: Gacko u Gali, Dugiš u Otoku, Vratnice, sutok Rude i Cetine, s kojih potječu brojne keramičke posude, utezi, brončani srpovi, koplja, mačevi, bodeži, noževi, grčko-ilirske kacige, prsni oklopi te različiti oblici brončanog nakita (igle, spone, privjesci, narukvice, puceta, prstenje, ogrlice). Vrijedno je istaknuti i keltske nalaze iz korita rijeke Cetine (različiti oblici željeznog oruđa i pojedinačni nalazi nakita).
U Arheološkoj zbirci se čuvaju i brojni arheološki predmeti iz antičkog razdoblja, na prvom mjestu svakako treba istaknuti nalaze iz Čitluka, gdje se u 1. st. nalazio rimski grad Aequum (Colonia Claudia Aequum) i Garduna (Tilurium). Pokretni nalazi pronađeni u Čitluku među kojima su osobito vrijedne skulpture rimskih božica Fortune iz 2. st. i Rome iz 3. st., svjedoče o kvaliteti života u toj koloniji u zaleđu metropole Salone. Iz Čitluka potječu i brojni arhitektonski ulomci (dio vijenca trabeacije iz 2. st.), dekorativna plastika, nadgrobni spomenici, žrtvenici te metalni, stakleni (balsamariji, zdjelice, boce, privjesci, perle, geme), keramički nalazi (posude, svjetiljke, amfore, crijepovi – tegule, keramičke vodovodne cijevi) i novac. S vrijednog arheološkog nalazišta na Gardunu kod Trilja gdje Rimljani u 1. st. podižu vojni logor Tilurij u Arheološkoj zbirci se čuvaju brojni nalazi (nadgrobni spomenici - stela vojnika Lucija Mumija s vojničkim odličjima iz 1. st., ulomci natpisa i skulpture – ulomak reljefa tropeja iz 1. st., arhitektonski elementi (protoma bika - ukrasna konzola iz 1. st.), rimsko željezno oruđe i oružje, novac, ulomci keramičkog i staklenog posuđa te razne vrste nakita (brončane fibule, kozmetički pribor). Iz antičkog razdoblja svakako je vrijedno izdvojiti i nalaze rimske vojne opreme: balistički projektili, koštana ojačanja kompozitnog luka, koplja, ukrasni okovi korica mača, pojasne kopče, aucissa fibule, privjesci konjske orme, brončana kaserola (trulla) iz 2. st. iz Garduna, te izuzetni vojnički bodež (pugio) s koricama iz kraja 1. st. pr. Kr. iz korita Cetine kod Trilja. Među kamenim spomenicima osebujni su poklopci delmatskih urni - osuariji izrađeni u obliku krova s određenim arhitektonskim, dekorativnim i simboličkim elementima iz 1. st. koji potječu s predjela Balečkog mosta u Vinaliću.
Osobito su vrijedne i nadgrobne stele iz Ruduše u Sinju iz 1. st., a posebno se izdvajaju zbog ilirskih imena i specifičnih ornamentalnih motiva. U zbirci se čuvaju brojni slučajni antički nalazi iz Dicma - dijelovi ukrasnih arhitektonskih elemenata, posvetni natpisi, žrtvenici, brončani novac. Među njima se ističu zavjetni žrtvenik božici Dijani iz 1. – 2. st. te nadgrobna stela Nevije Placidije iz 2. – 3. st.
Kvalitetom obradbe izdvajaju se dvije mramorne glave, glava božice s dijademom iz 1. st. iz Čitluka i portret nepoznate žene iz 3. st. pronađen u Sinju. Iz kasnoantičkog razdoblja značajni su nalazi (kasnoantički nakitni predmeti, posude, kopče, svjetiljke) pronađeni u Sinju, Brnazama, Otoku, Bisku, Trilju, Grabu, Gali, Potravlju, Otišiću i Koljanima. Posebice je značajan nalaz ploče oltarne pregrade iz 6.st. iz Gale na kojem se ističe centralni motiv križa, a izuzetan je i nalaz željezne kacige na provijesla tipa Baldenheim iz 6. st. pronađen na predjelu Kula u Sinju.
Iz ranosrednjovjekovnog razdoblja potječu brojni predmeti (bojne sjekire, željezna koplja, mačevi, noževi, ostruge, željezna oruđa, keramičke posude) pronađeni u grobovima u Bajagiću, Jasenskom, Lučanima i Jabuci te nalazi iz korita rijeke Cetine (željezno oruđe i oružje).
O razvijenom srednjem vijeku u Cetinskoj krajini svjedoče brojni nalazi iz grobova, koji se čuvaju u zbirci poglavito brončani nakit (prstenje i naušnice iz Gale, Glavica, Garduna, Biska i Trilja), te mnogobrojno oružje, željezni mačevi, ostruge, koplja, strijele.
U Cetinskoj krajini razmjerno su brojna groblja sa stećcima te ruševine srednjovjekovnih gradova utvrda: Dinarića (danas Glavaš) podno Dinare, Prozora ili Vrličkoga grada, Travnika u Potravlju, Sinjskoga grada, Čačvine i Nutjaka s kojih potječu vrijedni arheološki nalazi (sljemenjak iz Strizrepa, dvoručni željezni mač iz korita Cetine kod Trilja, vrhovi željeznih strijela, ostruge, bojne kasnosrednjovjekovne sjekire, nakitni predmeti (prstenje i naušnice). Novovjekovno razdoblje zastupljeno je vrijednim nalazima (novovjekovno oružje – sablje, sjekire) iz korita Cetine kod Trilja i Otoka, zatim brojni nalazi s lokaliteta tvrđave Grad u Sinju gdje Muzej provodi višegodišnja arheološka istraživanja (ulomci glaziranoga višebojnog i jednobojnog keramičkog posuđa, ulomci kuhinjskog posuđa, nalazi novca, željezne i kamene topovske kugle, keramičke lule, ulomci stakla, vršci željeznih strijela te ulomci kamene skulpture).
Arheološka zbirka se neprestano obogaćuje i širi kao rezultat arheoloških istraživanja, rekognosciranja, otkupa, darovanja brojnih i vrijednih arheoloških predmeta.