Odaberite zbirku:

Kulturno-povijesna zbirka

Vrsta zbirke: povijesna
Voditelj: mr. sc. Borislav Bijelić
Broj predmeta: 874
Vrsta građe: povijesna građa
Teritorij: Đakovo
Vremensko razdoblje: 20. st.
Materijal: papir
URL: http://www.muzej-djakovstine.hr/zbirke.php

Kulturno povijesna zbirka datira od samog osnivanja muzeja, a nastala je donacijama, otkupom i prenošenjem građe iz srodnih gradskih ustanova. Danas sadržava brojne pisane i materijalne ostatke koji svjedoče o razvitku grada i cijele Đakovštine od 13. do 20. st. Ssrednji vijek i tursko razdoblje vladanja ovim krajevima zastupljeno je tek sporadično, da bi se broj sačuvanih predmeta povećavao sa svakim narednim stoljećem. Najznačajniji dio zbirke odnosi se na drugu polovicu 19. st. i 20. st. kada se Đakovo profilira u trgovačko-obrtničko mjesto usko integrirano u svoje ruralno okruženje.
Zbirka sadržava: oružje, ostavštinu kulturno-prosvjetnih i sportskih društava, stilski namještaj, plakate, diplome, zastave, cehovske ladice, pečate i dr.