Odaberite zbirku:

Zbirka Domovinskog rata

Vrsta zbirke: povijesna
Voditelj: mr. sc. Borislav Bijelić
Broj predmeta: 573
Vrsta građe: povijesna građa vezana za Domovinski rat
Teritorij: Đakovo, Đakovština
Vremensko razdoblje: 1991. - 1995.
URL: http://www.muzej-djakovstine.hr/zbirke.php

Potreba za formiranjem Zbirke Domovinskog rata, najmlađe u Muzeju, nametnula se već tijekom Domovinskog rata kada je Muzej nastojao prikupiti što veći broj građe koja je trebala svjedočiti o ratnim operacijama, ali i samom karakteru rata. Najveći dio zbirke nastao je nakon završetka ratnih operacija zahvaljujući susretljivosti kolektiva i pojedinaca izravno uključenih u obranu Đakovštine. Zbirka je isključivo lokalnog karaktera, a sadržava: oružje, videozapise, vojne odore, fotografije, vojne oznake, planove obrane vojnih objekata JNA, skice borbi za osvajanje vojarni, letke i druge dokumente.