Odaberite zbirku:

Arheološka Japodska zbirka

Vrsta zbirke: arheološka
Voditelj: Nada Avsec
Broj predmeta: 722
Vrsta građe: oruđe, keramika, nakit, oglavlja
Teritorij: Gacka dolina
Vremensko razdoblje: prapovijest
Materijal: staklo, jantar, keramika, metal
URL: http://www.gpou-otocac.hr/FOTOGALERIJE/Arheoloska_japodska_zbirka_1/galerija2_arheoloska_japodska_zbirka.html

Zbirka obuhvaća predmete koji oslikavaju život i rad ilirskog plemena Japoda koji su živjeli na području Gacke u prapovijesno vrijeme od sredine brončanog doba, tj. 10. st. prije Krista, tijekom starijeg i mlađeg željeznog doba, pa sve do dolaska Rimljana krajem 1. st. pr. Krista. Japodi su pretežito bili stočari i zemljoradnici, bavili su se lovom i ribolovom, a višak proizvoda razmjenjivali su sa susjednim ilirskim plemenima. Putem razmjene nabavljali su sirovinu (broncu, željezo, jantar, staklo) od kojih izrađuju sami oruđe, oružje i nakit. Očuvani dijelovi japodske nošnje i nakit (pojasne kopče, fibule, ogrlice, ukrasi i sljepoočničarke, narukvice i nanogvice, kape i oglavlja itd.) odlikuje se izvornim stilom izrade.

Japodi svoja naselja podižu na prirodnim i strateški pogodnim uzvisinama koje dominiraju kraškim poljima. Utvrđuju ih bedemima, građenim od lomljenog kamena u tehnici suhozidanja. Tragove tih utvrđenih naselja narod po tradiciji naziva gradinama, kao svjedočanstvo da je tu nekad bio "grad", odnosno, utvrđeno mjesto. Na području Gacke iz tog doba sačuvani su tragovi materijalne kulture iz nastambi i nekropola u špiljama u Pećini u Ličkom Lešću, i pećini Bezdanjača kraj Vrhovina.
Poznate su gradine u Kompolju, Prozoru, Starom Selu, Vrhovnama i Drenovom Klancu, te japodska utvrđenja, naselja AVENDO (Crkvina u Kompolju) i Aroupium (Veliki i Mali Vital u Prozoru).