Odaberite zbirku:

Paleontološka zbirka

Vrsta zbirke: arheološka
Vrsta zbirke: prirodoslovna
Voditelj: Andrea Rimpf
Broj predmeta: 19
Vrsta građe: školjke, kljove mamuta, dio jelenjeg roga, dio kostura stepskog slona
Teritorij: Ilok, polje Orašje
Vremensko razdoblje: kvartar - pleistocen
Materijal: fosili, kosti
URL: http://www.mgi.hr/?page_id=144