Odaberite zbirku:

Prapovijesna zbirka

Vrsta zbirke: arheološka
Voditelj: Andrea Rimpf
Broj predmeta: 8579
Vrsta građe: fragmenti posuda, pršljenovi za mreže, restaurirane posude
Teritorij: lokaliteti u Iloku i Šarengradu
Vremensko razdoblje: od eneolitika do kulture žarnih polja
Materijal: keramika
URL: http://www.mgi.hr/?page_id=144