Odaberite zbirku:

Zbirka Likovne kolonije Ilok

Vrsta zbirke: umjetnička
Voditelj: mr. art. Maja Novaković
Broj predmeta: 961
URL: http://www.mgi.hr/?page_id=150