Karta - google Novosti
  • Trenutačno nema objavljenih vijesti.

Poslanje muzeja

Donacija dr. Vladimir Malančec Koprivnica, utemeljena 1985. g., kada je koprivnički odvjetnik, gradonačelnik i kolekcionar Muzeju grada Koprivnice oporukom ostavio obiteljsku vilu sa zbirkom namještaja, slika i brojnim manjim zbirkama, kao cjelina predstavlja i čuva autentični ambijent građanskog života i građanske vrijednosti stare Koprivnice od sredine 19. do sredine 20. stoljeća.


Adresa

Ulica i broj / grad: Đure Estera 12
48000 Koprivnica
Županija: Koprivničko-križevačka županija
Tel: 048/622-564, 622-307
Fax: 048/222-871, 222-872
E-mail:
Url: http://www.muzej-koprivnica.hr/objekti-i-zbirke...
http://www.koprivnica.hr

Otvoreno za posjetitelje

od 1991. nedostupno javnosti zbog rekonstrukcije

Opći podaci

Status: A
Vrsta: muzejska zbirka - biografski
Djelokrug: regionalni
Osnivač:
Godina osnutka: 1985.
U sastavu: Muzej grada Koprivnice
Ravnatelj: Robert Čimin