Odaberite zbirku:

Kulturno-povijesna zbirka

Vrsta zbirke: povijesna
Vrsta zbirke: dokumentarna
Vrsta zbirke: kulturno-povijesna
Vrsta zbirke: tehnička
Vrsta zbirke: tiskana građa
Voditelj: Jelena Hihlik
Broj predmeta: 161
Vrsta građe: uporabni predmeti, instrumenti, alati obrtnika, tekstil, stare kuharice
Teritorij: Pakrac, Lipik
Vremensko razdoblje: kraj 19. st.., prva polovica 20. st.
Materijal: drvo, tekstil, porculan, papir
URL: http://www.muzej-pakrac.hr/?vrsta=3&id=12

Kulturno-povijesna zbirka sadrži predmete koji su vezani uz kulturno-povijesni razvoj Pakraca. Pakrac se kao urbana i građanska sredina ubrzano razvija na prijelazu iz 19. u 20. st. kao trgovačko, prosvjetno ali i zdravstveno središte šire okolice. Posebice ga unapređuju bogati trgovci i obrtnici koji će izvršiti znatan utjecaj na rast i razvoj grada te na njegov kulturni i društveni život. Stoga u ovoj zbirci pohranjujemo predmete vezane uz navedenu građansku povijest Pakraca. Među predmetima treba istaknuti jedan od najvrjednijih muzejskih predmeta, matricu za bakrorez koju je pakrački ceh obrtnika naručio u Beču početkom 19. stoljeća i kojom su se tiskali Majstorski listovi članovima ceha. Jedini otisak ove matrice čuva se u Državnom arhivu u Zagrebu. Matrica je izuzetno vrijedna i zbog toga što se na njoj nalazi najstariji slikovni prikaz Pakraca.
Također, među vrjednijim predmetima su nedavno pronađeni i otkupljeni originalni nacrti pakračkog graditelja Stjepana Golubića. To su dosada jedini sačuvani nacrti ovog graditelja koji je promijenio izgled grada na prijelazu iz 19. u 20. stoljeće, kada Pakrac sve više gubi svoj ruralni karakter, a stječe izgled pravog srednjeeuropskog gradića. Među nacrtima se ističe originalni nacrt nekada najljepše secesijske kuće u Pakracu, tzv. kuće Grgurić.
Svojim značenjem se ističe i klavir koji je nekada imala gotovo svaka građanska kuća, ali su uglavnom svi nestali. Klavir potječe iz radionice Jacoba Czapke iz Beča, a izrađen je u ovoj radionici 1864. godine. Ističemo i vrijednost sačuvane diplome poznatog pakračkog gostioničara Franje Hošeka iz 1907. godine zatim nekoliko pozivnica za zabave u poznatim pakračkim gostionicama sa početka stoljeća, tiskanih u Pakračkoj tiskari Dane Singera te alat i cipele poznatog pakračkog postolara Josipa Piceka.