Odaberite zbirku:

Arheološka zbirka

Vrsta zbirke: arheološka
Voditelj: Jelena Hihlik
Broj predmeta: 29
Vrsta građe: keramika, kosti, ostali arheološki nalazi
Teritorij: lokalitet stare pakračke utvrde
Materijal: keramika, kosti