Odaberite zbirku:

Arheološka zbirka

Vrsta zbirke: arheološka
Broj predmeta: 0
Vrsta građe: nadgrobni spomenici, žare, keramički ulomci
Teritorij: Pazinština
Materijal: kamen, keramika