Odaberite zbirku:

Sakralna zbirka

Vrsta zbirke: povijesna
Vrsta zbirke: umjetnička
Vrsta zbirke: kulturno-povijesna
Vrsta zbirke: sakralna
Voditelj: Maja Zidarić
Broj predmeta: 480
Vrsta građe: predmeti vezani za crkvu i pobožnost: skulpture i slike svetaca, crkvena zvona, svijećnjaci, tiskovine, devocionalije
Teritorij: Pazinština; Istra
Vremensko razdoblje: 14. st. - 20. st.
Materijal: drvo, metal, tekstil, papir
URL: http://www.muzej-pazin.hr/Odjeli.aspx

Sakralna zbirka sadrži raznorodnu građu koja datira od 14./15. do 20 st. Zbirka sadrži: predmete iz inventara i opreme crkava (svijećnjake, kandilo, zvona, ogradu, retabl oltara, antependij, kamene ulomke oltara, pale), svetačku plastiku (kipove i reljefe svetaca, raspelo, molitvenike i druge vjerske publikacije), liturgijsku odjeću – mitru, devocionalije (svetačke medaljice, privjeske, raspelo, škropionica, krunice, svete sličice), dva zapisa molitvi i katoličke kalendare. Brojčano najveći dio zbirke čine devocionalije, a posebno spomeničko značenje ima plastika (kip sveca 14./15. st., kip Boga Oca 16. - 17. st ., Raspelo, 17. st.), predmeti iz inventara crkava (antependij 17. st. koji potječe iz crkve sv. Antuna Pustinjaka u Pazinu, retabl iz crkve sv. Marije Magdalene iz Bazgalji kod Pazina te crkveni svijećnjaci 17. - 19. st.).
Dio zbirke izložen je u stalnoj muzejskoj izložbi „Biskup dr. Juraj Dobrila - život i djelo“ u biskupovoj rodnoj kući u Velom Ježenju kod Pazina.