Odaberite zbirku:

Numizmatička zbirka (pohrana)

Vrsta zbirke: numizmatička
Broj predmeta: 1389
Vrsta građe: papirni novac, kovani novac, medalje Hrvatske i Europe, kalupi za izradu medalja, numizmatička vaga, predlošci medalja izrađeni u gipsu, nereducirani predlošci medalja
Teritorij: Hrvatska, Europa
Vremensko razdoblje: kraj 19. st. - 20. st.
Materijal: metal, gips, papir