Odaberite zbirku:

Likovna zbirka

Vrsta zbirke: umjetnička
Vrsta zbirke: skulptura
Vrsta zbirke: slikarstvo
Voditelj: Ema Aničić
Broj predmeta: 730
Vrsta građe: crteži; grafike; slike; skulpture
Teritorij: riječko područje; Hrvatska; susjedne zemlje
Vremensko razdoblje: 17. st. - 21. st.
Materijal: platno; papir; mramor; gips; kamen; bronca
URL: http://zbirke.muzej-rijeka.hr/zbirka-likovna.html

Likovna zbirka sadrži slike, grafike, crteže i skulpture koje su najvećim dijelom radovi riječkih autora ili su vezane uz povijest Rijeke, prikazuju Rijeku i širu riječku okolicu. Radovi datiraju od 17. do 21. stoljeća.
Prilikom osnivanja Muzeja grada Rijeke 1994. g. novoosnovani je Muzej preuzeo građu Muzeja narodne revolucije. Zbog toga osnovu današnje Likovne zbirke čini otprilike 300 radova vezanih uz NOB - uglavnom crteža Božene Vilhar-Žirovnik, Belizara Bahorića i Zdenka Venturinija.
Nakon osnutka Muzeja počelo je sustavno sakupljanje građe u okviru mogućnosti, te su tako pribavljena djela poznatih riječkih autora Carla Ostrogovicha, Romolaa Venuccija, Josipa Morettija Zajca, Antuna Žunića, Antuna Hallera i drugih. Također su nabavljene mnoge vedute Rijeke i portreti znamenitih riječkih građana.
Meu crtežima valja istaknuti 3 velike grupe crteža riječkih autora - crteže pročelja riječkih zgrada Gianfranca Mikse, krajolike i marine Ernsta Mayera te vedute i apstraktne crteže Ivana Kinkele.