Odaberite zbirku:

Zbirka filatelije

Vrsta zbirke: filatelistička
Broj predmeta: 739
Vrsta građe: Riječke marke, marke Fiume 1918. - 1924., poštanske marke iz razdoblja VUJA 1945. - 1947.
Teritorij: Rijeka, Istra, Slovenija
Vremensko razdoblje: 1918. - 1991.
Materijal: papir

Zbirka se sastoji od dvije vrlo vrijedne podzbirke/grupe poštanskih maraka: "Riječke marke Fiume 1918. - 1924." i "Poštanske marke i pisma Vojne uprave JA za Rijeku i Istru (Zona B)".
Podzbirka "Riječke marke Fiume 1918. – 1924." sadrži redovne i prigodne marke, porto, ekspresne i novinske marke s inačicama u tisku, zupčanju i boji, te marke s tipičnim ili slučajnim greškama. Simboli i atributi koji se pojavljuju na riječkim poštanskim markama oslikavaju svu dramu kroz koju prolazi grad u tom povijesnom razdoblju. Oblikovali su ih neki od vrhunskih talijanskih dizajnera, a tiskali riječki i talijanski tiskari.
Zbirka je sistematizirana na 96 izbornih listova (za izložbeni postav). Marke su razvrstane kronološkim redom prema datumu puštanja u opticaj, osim maraka za vojnu poštu (tzv. "legionarske marke"), koje su kao cjelina izdvojene i prikazane zasebno. Sve su marke bez falca, što je za ono vrijeme bila prava rijetkost, osim razdoblja "provizorija", tj. ručnog pretiska i pretiska u knjigotisku kojih ima 50% s falcom. U ediciji Mala biblioteka Muzeja grada Rijeke, podzbirka je 2002. g. publicirana pod naslovom "Riječke marke Fiume 1918. - 1924.", sa stručnom obradom teme i kataloškim popisom građe.
Podzbirku maraka i pisama Vojne uprave za Rijeku i Istru izdala je Direkcija pošta u Rijeci u razdoblju od 1945. - 1947. Poznata je i pod imenom “VUJA” - Vojna uprava Jugoslavenske armije.
Zbirka sadrži sva osnovna izdanja: pojedinačna, u paru, u četvercima, šestercima i desetercima, te mnoge specijalitete s pogreškama u zupčanju, pretisku i boji za Trst, Pulu, Rijeku i Zonu B. Uz marke, zbirka obuhvaća i pisma, isječke pisama i razglednice na kojima su zalijepljene marke s otiskom poštanskog žiga. Marke su sistematizirane na 44 izložbena lista.