Odaberite zbirku:

Zbirka grafike

Vrsta zbirke: umjetnička
Voditelj: Nela Žižić
Broj predmeta: 449
Vrsta građe: grafika, tisak, matrica
Teritorij: Split, okolica Splita
Vremensko razdoblje: 15. st. - 21. st.
Materijal: papir, karton, drvo
URL: http://www.mgst.net/zbirke/

Zbirka grafike postoji od utemeljenja Muzeja 1948. godine, a sastoji se od pojedinačnih grafičkih listova, grafičkih mapa i knjiga domaćih i stranih autora. Grafike su nabavljane uglavnom darovnicama ili otkupom, a njihovo porijeklo je vezano uz Split i šire dalmatinsko područje. Zbirka je rezultat sakupljačke djelatnosti pojedinaca i institucija u Splitu, u kojima se sakupljala građa za budući Muzej grada Splita, a to su Gradska biblioteka i Arheološki muzej.
Predmeti u zbirci datiraju od 17. do 21. stoljeća, a većina ima veliku dokumentarnu vrijednost jer zorno predočava promjene u izgledu Splita i okolice kroz stoljeća te pruža informacije o lokalnom stanovništvu, o osobama i događajima iz prošlosti Dalmacije.
Vrijedna svjedočanstva o životu i izgledu grada i okolice iz 18. stoljeća pružaju knjige i pojedinačne grafike iz knjiga "Ruins of the Palace of the Emperor Diocletian at Spalatro in Dalmatia" Roberta Adama (London, 1764.) i "Voyage pittoresque et historique de l'Istrie et de la Dalmatie" Louis Françoisa Cassasa i Josepha Lavalléea (Pariz, 1802.). U zbirci se čuva i jedan od četiri bakroreza Bartolomea Nericija koji su kopije graviranih crteža iz knjige Roberta Adama.
Dragocjeni dokumenti o gradu Splitu i njegovim stanovnicima iz prve polovice 19. stoljeća su grafike iz albuma "Album della antichità da Spalato disegnato da Francesco Bratanich con cenni del Dr. Francesco Carrara" (Padova, 1847.) i "La Dalmazia descritta con 48 tavole miniate, rappresentanti i principali costumi nazionali" (Zadar 1848.) autora Francesca Carrare te pojedini bakropisi iz knjige J. Gardnera Wilkinsona "Dalmatia and Montenegro", I-II, London iz 1848. godine. Izgled, život grada i ugledne osobe iz prve polovice 20. stoljeća zorno prikazuju brojna djela hrvatskih grafičara od kojih treba navesti Nikolu Jakšića, Tomislava Krizmana, Vladimira Kirina, Anđela Uvodića, Antu Katunarića, Petra Bibića i Antuna Zuppa. U zbirci se čuvaju i djela stranih autora koji su pronašli nadahnuće u prirodnim i kulturnim ljepotama Splita i okolice, a među njima se umjetničkom kvalitetom ističu drvorezi austrijskih grafičara Emme Bormann i Wilhelma Sauera iz dvadesetih godina 20. stoljeća.
U muzej kontinuirano pristižu i djela protagonista hrvatske likovne scene druge polovice 20. i početka 21. stoljeća, a najzastupljenije su grafike splitskih autora (Vasko Lipovac, Matko Trebotić).