Odaberite zbirku:

Zbirka stakla

Vrsta zbirke: povijesna
Vrsta zbirke: arheološka
Vrsta zbirke: umjetnička
Voditelj: Helga Zglav-Martinac
Broj predmeta: 333
Vrsta građe: stolno posuđe, kuhinjsko posuđe, ljekarnička oprema, ambalaža, ukrasni predmeti
Teritorij: Split i srednja Dalmacija
Vremensko razdoblje: 3. st. - 20. st.
URL: http://www.mgst.net/zbirke/

Zbirka stakla obuhvaća različite vrste staklenih predmeta koje po namjeni možemo podijeliti na kućansko staklo (stolno posuđe, kuhinjsko posuđe, ukrasni predmeti i rasvjetna tijela), ljekarničko staklo (ljekarničke stojnice i bočice i laboratorijsko staklo), zatim ambalažu (originalne flaše za piće, kozmetiku i dr.), te konačno staklene predmete posebnog prigodnog karaktera.
Predmeti su nastali u razdoblju od 14. do kraja 20. stoljeća. Većinom su uvoznog, prvenstveno talijanskog, srednjeeuropskog podrijetla, dok dijelom pripadaju i produkcijama hrvatskog i susjednih područja. Zbirka je prikupljana darovanjima, otkupima, ustupanjima i arheološkim istraživanjima i to od samog početka djelovanja Muzeja grada Splita, a određeni primjerci izloženi su i u stalnom postavu Muzeja.
Predmeti imaju iznimnu vrijednost za proučavanje i dokumentiranje kulturne i povijesne baštine grada Splita i Dalmacije za razdoblje od 14. do kraja 20. stoljeća. Stakleni predmeti svjedoče o povijesti svakodnevice, odraz su afiniteta i materijalne moći osoba i obitelji Splita i njegovog područja. Stilska obilježja staklenih predmeta svjedoče o uporabi ove vrste predmeta u različitim povijesnim razdobljima i društvenim okolnostima. Ova građa ujedno je i dragocjen prilog proučavanju mreže komunikacija trgovačkog i kulturološkog karaktera.