Odaberite zbirku:

Zbirka keramike i porculana

Vrsta zbirke: arheološka
Vrsta zbirke: umjetnička
Vrsta zbirke: etnografska
Voditelj: Helga Zglav-Martinac
Broj predmeta: 426
Vrsta građe: stolno i kuhinjsko posuđe, građevinska keramika, ukrasni predmeti
Teritorij: Split i srednja Dalmacija
Vremensko razdoblje: 3. st. - 20. st.
URL: http://www.mgst.net/zbirke/

Prvu cjelinu čine predmeti koji su u Muzej stizali otkupima, darovanjem te na druge načine. Predmeti te grupe različitog su porijekla i datacije, uglavnom je to posuđe od keramike i kamenine od kraja 17. st. nadalje, dok je porculan i kvantitativno i kvalitativno loše zastupljen. Najčešća zemlja porijekla je Italija, a kasnije Engleska, Njemačka, Austrija i zemlje u sastavu Austro-Ugarske monarhije.
Drugu cjelinu čine predmeti koji su u Muzej Grada Splita stigli kao "Podrumski nalaz" (naziv za cjelinu koju čini materijal arheoloških istraživanja Dioklecijanove palače (1968. - 1973. g.). Tu pripadaju ulomci i rekonstrukcije posuđa koje potječe iz perioda od početka života u Palači do 18. st. Budući se radi o velikom broju vrlo raznorodnih keramičkih vrsta, materijal je podijeljen na materijal antičkog razdoblja i na materijal srednjeg vijeka i novijih razdoblja. Materijal antičkog razdoblja obuhvaća grubu lončariju lokalne produkcije i keramičko posuđe za skladištenje i transport (amfore, pitosi, olle i sl.), najčešće uvezeno iz mediteranskih zemalja (Španjolska, sj. Afrika, Mala Azija). Materijal srednjeg vijeka i novijih razdoblja, osim grube lončarije i kuhinjskog, djelomično ocakljenog posuđa, prezentira i kvalitetnije keramičke vrste: majolika i mezzomaiolica.
Prema tehnici ukrašavanja razlikuju se dvije velike skupine: urezana (graffito) i slikana. Radi se pretežno o uvezenom materijalu, prvenstveno iz Italije, a zatim iz ostalih mediteranskih zemalja: Španjolske (hispano-maurska majolika), Grčke, Turske, Bliskog Istoka te zemalja sjeverne Afrike. Talijanski materijal potječe iz gotovo cijelog Apeninskog poluotoka, ali je veći dio iz pokrajina Veneto, Friuli, Padanske nizine i Emiglia Romagna.