Odaberite zbirku:

Zbirka slika

Vrsta zbirke: umjetnička
Voditelj: Nela Žižić
Broj predmeta: 335
Vrsta građe: slike
Teritorij: Split
Vremensko razdoblje: 15. st. - 21. st.
Materijal: drvo, platno, papir
URL: http://www.mgst.net/zbirke/

Zbirka slika obuhvaća radove različitog stilskog i vrijednosnog spektra nastale od 15. stoljeća do danas. Sastoji se od splitskih veduta, portreta znamenitih ličnosti iz povijesti grada i okolice, sakralnih djela te od slika različite tematike čiji su autori umjetnici koji su životom, radom ili porijeklom vezani za grad Split.
Najstarije slike u zbirci su "Bogorodica" iz 2. polovice 15. stoljeća koja je po tradiciji pripadala obitelji Marulić, a stilski je bliska radovima mletačkog slikara Lazzara Bastianija, "Raspeće" pučkog autora s kraja 15. stoljeća te "Bogorodica s djetetom posljednjeg bračkog kneza", djelo italo-kretskog majstora iz 16. stoljeća.
Iz 17. i 18. stoljeća potječu portreti crkvenih dostojanstvenika i članova plemićkih obitelji te slike sakralne tematike, mahom djela nepoznatih talijanskih umjetnika. Među portretima veliku dokumentarnu vrijednost imaju portreti uglednog odvjetnika i književnika Jerolima Cavagnina i njegovog brata, trogirskog biskupa Šimuna Cavagnina, koje je naslikao nepoznati mletački slikar na kraju 17. stoljeća, zatim portreti dr. Radoša Micheli Vitturija, nadbiskupa Pacifica Bizze i kanonika Tome Čulića iz druge polovice 18. stoljeća.
Među slikama iz 19. stoljeća važno je spomenuti dva portreta splitskog slikara pl. Jurja Pavlovića. Veliko kulturnopovijesno značenje imaju splitske vedute i portreti splitskih građana koje su naslikali lokalni slikari amateri iz 19. stoljeća Petar Zečević i Frane Bratanić te slikar amater iz Trsta M. Olivero. Kvalitetni portreti splitskih uglednika s kraja 19. stoljeća djela su slikara Antonija Zuccara i Josipa Lalića. Potrete osoba iz kulturnog i političkog života grada Splita (Gaje Bulata, Vida Morpurga, Natka Nodila, dr. Ante Trumbića, don Lovre Katića, Dujma Srećka Karamana i dr.) potpisuju slikari Virgil Meneghello Dinčić, Vinko Draganja, Ivan Mirković, Narcis Burić i Silvije Bonacci Čiko.
Splitske vedute iz 20. stoljeća naslikali su Silvije Bonacci Čiko, Josip Botteri, Anđeo Uvodić i Niko Armanda.
U zadnjem desetljeću zbirka slika se upotpunila dvjema donacijama, donacijom djela splitskog slikara i grafičara Božidara Matasa (112 slika) i donacijom slika slikara i scenografa Vinka Bavčevića (29 slika).
U muzej kontinuirano pristižu i djela protagonista splitske likovne scene druge polovice 20. stoljeća (Jakov Pavić, Frano Missia, Matko Trebotić, Josip Botteri Dini i dr.).