Odaberite zbirku:

Arheološka zbirka

Vrsta zbirke: arheološka
Voditelj: Branka Milošević
Broj predmeta: 4900
Vrsta građe: amfore, uljanice, antičko stolno posuđe, kuhinjsko posuđe, srednjovjekovno oslikano posuđe, srednjovjekovni nakit
Teritorij: Umag, Buje, Oprtalj
Vremensko razdoblje: prapovijest - kasni srednji vijek
Materijal: keramika, staklo, metal, kost
URL: http://www.mgu-mcu.hr/hrv/index.asp?p=odjeli&sp=arheoloski

Arheološka zbirka najbrojnija je u fundusu muzeja. Nastala je otkupom privatne zbirke Cigui - Fachin 1995. g., koja broji 84 predmeta te prihvatom nalaza s hidroarheološkog rekognosciranja iste godine. U zbirci se nalaze još i arheološki nalazi s podvodnih istraživanja u luci Svudrija 1995. i antičkom pristaništu uz obalu Katora, koje je sustavno istraživano 2001. i 2002. g. Mnogo predmeta u Muzej je dospjelo zaštitnim arheološkim istraživanjima u Umagu; u crkvi Sv. Roka 2003. te na Trgu Slobode 2004./2005. g. Muzej već pet sezona provodi sustavna arheološka istraživanja na rtu Tiola kod Katora te je tim putem pribavio mnogo vrijednih nalaza. Muzej je darovano 25 primjeraka postrenesansne lončarije iz sv. Ivana Kornetskog. Valja izdvojiti zbirku antičkog keramičkog posuđa koje je pronađeno hidroarheološkim istraživanjima u Katoru, veći broj vrlo dobro očuvanih antičkih rimskih uljanica, iznimne nalaze iz groba br. 3 s rta Tiola (stakleni vrč) te zbirku novovjekovne "postrenesansne" lončarije iz sv. Ivana.