Odaberite zbirku:

Numizmatička zbirka

Vrsta zbirke: arheološka
Vrsta zbirke: numizmatička
Voditelj: Branka Milošević
Broj predmeta: 109
Vrsta građe: kovanice
Teritorij: Umag
Vremensko razdoblje: 1. st. - 1929.
Materijal: bronca, posrebreno

Predmete unutar Zbirke čini metalni novac (bakreni, srebreni) pronađen prilikom arheoloških istraživanja (Sipar – Kaštel, podmorski pregled terena 1995., Katoro – Sjeverna luka, podvodno arheološko istraživanje 2001., Umag – Sv. Rok, zaštitno arheološko istraživanje 2003., Katoro – Rt Tiola, revizijsko arheološko iskopavanja 2003, 2005, 2006, 2007 i 2008., Umag - Trg Slobode, zaštitno arheološko istraživanje 2005., Lovrečica, zaštitno arheološko istraživanje 2007., Seget, arheološki nadzor 2007., Umaština (Petrovija, Makale), sustavni arheološki pregled 2007., Umag – Sv. Martin, zaštitno arheološko istraživanje 2008., Sveti Ivan, zaštitno arheološko istraživanje 2009, Sipar – arheološki uviđaj na terenu 2013.) kao i onaj doniran od strane sugrađana, obitelji Korošac, iz Sv. Ivana Kornetskog 2005. godine.
Zbirka je sačinjena od predmeta (metalnog novca) iz razdoblja od ranog Rimskog Carstva do 20. st. stoljeća. Najveći broj predmeta potječe s arheološkog lokaliteta Katoro – Rt Tiola i antičke je, odnosno kasnoantičke provenijencije, mada zbirka posjeduje i značajne primjerke srednjovjekovnih i novovjekovnih kovanih novčića. Najstariji predmet unutar zbirke je metalni novac (kovanica) pronađen na arheološkom lokalitetu Katoro – Rt Tiola i datiran je u sam kraj 1. st. prije Krista, dok je najmlađi metalni novac onaj talijanski kovan 1922. godine, a pronađen na lokaciji Seget.
Zbirka, svojim sadržajem i informacijama, u potpunosti prati Arheološku zbirku s kojom čini sastavni dio i koju svojim stalnim nadopunjavanjem i prati. Stručno znanstvena obrada i izrada dokumentacije prikupljene arheološke građe i doniranih predmeta ima za cilj prezentaciju dobivenih podataka (izložbe, publikacije) u svrhu stvaranja novih povijesnih spoznaja područja s kojega potječu.

Većina predmeti (njih 106) je konzervirana (brončani i srebreni predmeti) i u stabilnom je stanju. Preostala tri (3) predmeta upućena su na konzervaciju u Arheološki muzej Istre u Puli. U narednih godinu dana predviđeno je nadopunjavanje Zbirke s oko 20-ak predmeta metalnog novca pronađenog istraživanjima arheoloških lokaliteta Sipar i Katoro – Rt Tiola.