Odaberite zbirku:

Zbirka arhitektonske dokumentacije

Vrsta zbirke: povijesna
Vrsta zbirke: umjetnička
Vrsta zbirke: dokumentarna
Voditelj: dr. sc. Hela Vukadin-Doronjga
Broj predmeta: 2762
Vrsta građe: arhitektonska dokumentacija (nacrti, fotografije) i druga arhivska građa (fotografije, neobjavljeni rukopisi / bibliografija)
Teritorij: Zagreb
Vremensko razdoblje: 20. st.
Materijal: papir

Zbirku arhitektonske dokumentacije čine ostavštine arhitekata: Mladena Kauzlarića, Alfreda Albinia, Zoje Dumenjgić i Vladimira Turine; te segmentarno: Viktora Kovačića, Ignjata Fischera i Huge Ehrlicha. Arhitektonska dokumentacija, pristigla je u Muzej grada Zagreba prije osnutka Muzeja arhitekture, i to donacijama samih arhitekata ili njihovih nasljednika (manji broj otkupima). Temeljnja vrijednost spomenutih ostavština jest, da njima možemo sustavno pratiti i kontekstualizirati – povijest, kontinuitet i razvoj hrvatske (zagrebačke) arhitekture-urbanizma od samih poč. 20. st. do 1970-ih god. 20. st. Neki od spomenutih arhitekata spadaju u grupu najvećih i najznačajnijih reprezenata/sustvaratelja hrvatske arhitekture 20. st.