Odaberite zbirku:

Zbirka militaria i odlikovanja

Vrsta zbirke: povijesna
Voditelj: Kristian Strukić
Broj predmeta: 1550
Vrsta građe: odlikovanja, oružje, vojna oprema, medalje, plakete, uniforme
Teritorij: Zagreb, Austrija, Mađarska, JI Europa
Vremensko razdoblje: 18. st. - prva pol. 20. st.
Materijal: metal, tkanina
URL: http://www.mgz.hr/hr/zbirke/zbirka-militaria-i-odlikovanja,15.html

Zbirka militaria i odlikovanja je tematsko-predmetna zbirka koju čine predmeti od 16. do kraja 20. stoljeća, poput oružja, odlikovanja, medalja, plaketa, vojnih uniformi, vojne opreme i fotografija, podijeljenih na nekoliko podzbirki.
Podzbirka oružja sastoji se od vatrenog i hladnog oružja iz 16. i 17. stoljeća, sve do prve polovice 20. stoljeća. Fundus podzbirke sadrži sablje, oklope, helebarde, mačeve, kubure, buzdovane, puške, gričke topove, bodeže, jatagane, revolvere itd. Pojedini predmeti vezani su uz ugledne povijesne osobe poput pištolja za dvoboj bana J. Jelačića iz sredine 19. stoljeća. Podzbirka odlikovanja, vojnih medalja i plaketa sadrži civilna i vojna odlikovanja, te vojne medalje i plakete s kraja 18., 19. i 20. stoljeća, većim dijelom s područja Habsburške monarhije i JI Evrope. Podzbirka vojnih odora i opreme vezana je uz 20 stoljeće, dok podzbirku X. Zagrebačkog korpusa iz II. svjetskog rata čine fotografije.
Zbirka militaria i odlikovanja svjedoči između ostalog o vojnom segmentu Grada Zagreba koji je usko vezan uz njegovu povijest od najranijih razdoblja . Od druge polovice 15. stoljeća pa sve do potkraj 17. stoljeća kada je zagrebačko područje bilo izravno ugroženo Osmanlijskim prijetnjama. Zagrebačka naselja se utvrđuju, mijenja se sociološka struktura stanovništva, te dolazi do povećane opskrbe naoružanjem. Najstariji predmeti Zbirke podsjećaju nas na teške ratne uvijete tog razdoblja.
Vojni segment Grada naglašen je i tijekom 80-tih god. 18. st. Reformama Josipa II Zagreb koji je do tada bio sjedište Banske krajine postaje sjedištem vojnog zapovjedištva slavonske, banske i hrvatske krajine. U grad dolazi veći broj vojnika i vojne administracije, a ujedno se civilni kompleksi uređuju u vojne svrhe te započinje gradnja vojarni. Na vojni segment utjecali su i sukobi u koje je Habsburška monarhija, odnosno Austro-ugarska bila uključena u narednom razdoblju.
Utjecaj ratnih prilika na Zagreb tijekom 20. stoljeća naglašen je u vrijeme prvog i drugog svjetskog rata u kojem sudjeluju i zagrebačke postrojbe.
Uz vojni segment Zbirka čuva sadržaje i svjedoči o nizu drugih tema kao što su stari grički topovi koji podsjećaju na dugogodišnju tradiciju označavanja podneva, civilna odlikovanja Habsburške monarhije itd.
Sakupljanje građe kao temeljne muzeološke odrednice Muzeja grada
Zagreba provodi se kroz donacije, kupnju, terensko istraživanje, nasljeđivanje, zamjenu, ustupanje i ostalo. Naglasak u prikupljanju građe ove Zbirke odnosi se na mogućnost njihova povezivanja s osobama, postrojbama i konkretnim događajima.