Karta - google Novosti
  • Trenutačno nema objavljenih vijesti.

Poslanje muzeja

"Muzej" je otvoren sa svrhom educiranja novih naraštaja. U njemu se kronološki može pratiti razvoj informatike od 1900. godine do današnjih dana. Osim toga, Muzej predstavlja i nove tehnologije.


Adresa

Ulica i broj / grad: Ivana Grohovca 2
51000 Rijeka
Županija: Primorsko-goranska županija
Tel: 051/680-770, 091-780-5709
E-mail:
Url: http://www.peekpoke.hr

Otvoreno za posjetitelje

uz najavu na tel. 091-780-5709

Opći podaci

Status: B
Vrsta: specijalizirani muzej - tehnički
Djelokrug: državni
Osnivač: Udruga građana Calculus
Godina osnutka: 2007.
Ravnatelj: Svetozar Nilović

Ostale službe i usluge

Muzej ima: - stalni postav
- knjižnicu (dostupna javnosti)