Odaberite zbirku:

Etnografska zbirka

Vrsta zbirke: etnografska
Voditelj: mr. sc. Tatjana Kolak
Broj predmeta: 1466
Vrsta građe: utilitarni predmeti, narodna nošnja, lončarstvo, obrti
Teritorij: Lika
Vremensko razdoblje: 19. st. i prva polovica 20. st.
Materijal: drvo, metal, tekstil

Etnografska zbirka obuhvaća sve elemente tradicijskog života u Lici. Građa se odnosi na tekstilne rukotvorine kao što su dijelovi narodne nošnje, uporabne kućne haljine i sl., kućanske keramičke i drvene predmete, predmete tradicijskog obrta i zanata, stočarske i ratarske alatke od kovine i drva. U manjoj mjeri prisutni su predmeti osobne uporabe (higijena, ljepota i sl.) te predmeti za zabavu, igru, magiju ili vjeru.