Odaberite zbirku:

Etnografska zbirka

Vrsta zbirke: etnografska
Voditelj: dr. sc. Tatjana Kolak
Broj predmeta: 1500
Vrsta građe: etnološka, utilitarni predmeti, narodna nošnja, lončarstvo, obrti
Teritorij: Lika
Vremensko razdoblje: 18. st.- 20. st.
Materijal: metal, keramika, staklo, tkanina, kamen

Zbirka objedinjuje građu koju promatramo danas kao tradicijsku baštinu, a tijekom posljednjih 300 godina dijelom su svakodnevnog života stanovnika Like. Građa se može podijeliti i na nekoliko zasebnih zbirki ili podzbirki, kvalificirajući ih prema vrsti, uporabi, materijalu od kojeg su predmeti izrađeni i sl. Osim utilitarnih predmeta koji pripadaju kućnom inventaru – različito keramičko ili drveno posuđe, pribor uz ognjište, predmeti za tkanje, namještaj… i sl., ili gospodarskom – sprave za obradu zemlje (ratila), predmeti uz tradicijsko stočarenje, alatke za obradu drva i kože, dio građe se veže uz tradicijske obrte kao što su lončarstvo ili opančarstvo. Zaseban dio su i elementi narodne nošnje, kako funkcionalni, tako i ukrasni.