Odaberite zbirku:

Arheološka zbirka

Vrsta zbirke: arheološka
Voditelj: mr. sc. Tatjana Kolak
Broj predmeta: 1019
Vrsta građe: utilitarni predmeti, nakit, oružje, oruđe
Teritorij: Lika
Vremensko razdoblje: prapovijest - novi vijek
Materijal: metal, keramika, staklo, kamen,jantar,kost

Arheološka zbirka sadrži 962 inventarna broja, odnosno 1019 muzejska predmeta i svi su računalno inventarizirani i snimljeni.
Zbirka se prikuplja od samog početka, odnosno osnutka Muzeja (1958.) godine prvenstveno arheološkim istraživanjima, darovanjem i otkupom.Ipak proces inventarizacije započinje tek u drugoj polovici 80-ih, a 1993. god. u knjigu inventara Arheološke zbirke uvedena su 34 predmeta. Zbirka obuhvaća raznovrsne predmete izrađene od kovine, keramike, kamena, stakla iz različitih razdoblja od Prapovijesti do Novog vijeka. Mogu se podijeliti u grupe: oružja, oruđa, kuhinjskog i stolnog posuđa, alata, dijelova nošnje i nakita.
Jedan dio građe je izložen u Arheološkom stalnom postavu TERRA VIVA, od 2004. god. Nad zbirkom se vodi preventivna i trajna restauracija i konzervacija.
Arheološka zbirka ima dvije čuvaonice. Jedna je u okviru SAP-a, a druga u MLG- čuvaonica.