Odaberite zbirku:

Lapidarij

Vrsta zbirke: arheološka
Vrsta zbirke: povijesna
Voditelj: mr. sc. Tatjana Kolak
Broj predmeta: 37
Vrsta građe: kamena plastika, urne, miljokazi
Teritorij: Lika
Vremensko razdoblje: antika - novi vijek
Materijal: kamen

Zbirka Lapidarij obuhvaća kamene spomenike od antičkog do novovjekovnog razdoblja s područja Like. Najveći dio građe čine cjelovite ili fragmentarne rimske kvadratične urne japodskog tipa koje potječu uglavnom iz 2. i 3. st., poklopci urni, istodobne nadgrobne stele, votivni spomenici, miljokaz ili građevinski ulomci profanog karaktera.Iz ranog srednjovjekovnog razdoblja datiraju ulomci predromaničkog pletera, dok je iz kasnog srednjeg vijeka ulomak glagoljaškog natpisa (15. stoljeće), te građevinski ulomci, poput nadprozornika ili nadvratnika.Razdoblje Vojne krajine, odnosno novovjekovnu građu, čine miljokazi pronađeni u neposrednoj okolici Gospića, nadgrobna ploča djece generala Gideona Laudona, nosiva kugla cestovnog spomenika na Kubusu, spomen-natpisi i slično. Građa potječe uglavnom iz 19. st.