Odaberite zbirku:

Lapidarij

Vrsta zbirke: arheološka
Vrsta zbirke: povijesna
Vrsta zbirke: ostalo
Voditelj: dr. sc. Tatjana Kolak
Broj predmeta: 42
Vrsta građe: epigrafska, memorijalna, arhitektonski ulomci
Teritorij: Lika
Vremensko razdoblje: antika, srednji vijeki, novi vijek
Materijal: kamen

Temelj Zbirke čine kameni spomenici od antičkog do novog vijeka, odnosno 19. st. Najveći postotak pripada cjelovitim ili fragmentarnim rimskim sepulkralnim i sakralnim spomenicima (urne i poklopci za njih), stele, zavjetni spomenici, cestovni, memorijalni i sl., datirani u 2. i 3. st., ili arhitektonski ulomci profanih i sakralnih građevina od antike do srednjovjekovlja. Većina novovjekovne građe pripada elementima cestogradnje, odnosno miljokazima, no dva predmeta su nadgrobnog, odnosno memorijalnog obilježja – nadgrobna ploča djece generala Gideona Laudona iz 18., i memorijalni spomenik turskog paše Ibrahim Sulejman Bašića iz 1831.-32.g.