Karta - google Novosti
  • Trenutačno nema objavljenih vijesti.

Poslanje muzeja

Muzej sakuplja, čuva, stručno obrađuje, istražuje te prezentira građu vezanu za život i djelo Nikole Tesle; organizira razne aktivnosti i manifestacije te događanja koja imaju odgojni i obrazovni karakter.


Adresa

Ulica i broj / grad: Smiljan b.b.
53211 Smiljan
Županija: Ličko-senjska županija
Tel: 053/746-530
Fax: 053/746-538
E-mail:
Url: http://www.mcnikolatesla.hr

Otvoreno za posjetitelje

- zimi (2. studenog - 20. ožujka):
utorak - nedjelja 9 - 15 h
ponedjeljkom zatvoreno

- ljeti (21. ožujka - 1. studenog):
utorak - nedjelja 9 - 20 h
ponedjeljkom zatvoreno

(najava posjeta na telefon, faks ili e-mail)

Opći podaci

Status: A
Vrsta: muzejska zbirka - biografski
Djelokrug: lokalni
Osnivač:
Godina osnutka: 1956.
U sastavu: Muzej Like Gospić
Ravnatelj: Vesna Bunčić
Voditelj: Mile Čorak

Ostale službe i usluge

Muzej ima: - stalni postav
- muzejsku trgovinu