Odaberite zbirku:

Zbirka slika

Vrsta zbirke: umjetnička
Voditelj: Veljko Marton
Broj predmeta: 87
Vrsta građe: slike (portreti, mrtva priroda, žanr scene), minijature
Teritorij: Hrvatska, Francuska, Austrija, Njemačka, Italija, Mađarska
Vremensko razdoblje: 18. st., 19. st.
Materijal: ulje na platnu, ulje na bakru, akvarel na papiru, slikano na staklu, drvu, bjelokost

U muzeju je izloženo osamdesetak slika i minijatura, nabavljenih uglavnom u Hrvatskoj, a stilski vezanih većinom za razdoblje bidermajera. Bidermajersko slikarstvo odražava se objektivističkim pristupom, ono je slikarstvo lišeno "herojskih gesti" i revolucionarnih ideja, vezano tek za afinitete i simbole uspinjućeg građanskog staleža. Karakteristične teme bidermajerskog slikarstva su portret i krajolik. Portretist je koncentriran na prikaz glave i ramena osobe, postavljene ispred neutralne pozadine. Specifikum bidermajerskog portreta jest odsustvo klasne diferencijacije između slikara i modela; portretirane osobe su predočene tek kao "obični" ljudi, bez obzira na njihov materijalni status ili društveno porijeklo, pri čemu su u prvi plan istaknute individualne crte karaktera.