Odaberite zbirku:

Numizmatička zbirka

Vrsta zbirke: numizmatička
Voditelj: Branka Marciuš
Broj predmeta: 5120
Vrsta građe: kovani i papirnati novac
Teritorij: Međimurska županija
Vremensko razdoblje: antika - novi vijek
Materijal: metal, papir