Odaberite zbirku:

Zbirka fotografija

Vrsta zbirke: umjetnička
Voditelj: Sabina Salamon
Broj predmeta: 670
Vrsta građe: fotografije
Materijal: fotografski papir, digitalni zapis
URL: http://www.zbirka.mmsu.hr/Zbirka/62/1/1/1/t/-1/-1/-1/-1/-1/-1/-1/-1/-1/9

MMSU je 2004. g. formirao jezgru zbirke fotografija. Od tada je otkupima i donacijama prikupljeno više od 350 fotografija, pa su stečeni uvjeti za osnivanje samostalne Zbirke fotografija koja se bavi čuvanjem, obradom i prezentacijom nacionalne i internacionalne građe.
Do sada su prikupljene fotografije koje vremenski pripadaju razdoblju od 1930-ih godina do danas.
Medijem fotografije koriste se i umjetnici koji po vokaciji nisu fotografi i koji ne mare za tehničku perfekciju. Fotografiju koriste kao medij pogodan za izražavanje pojedine ideje, koriste ju kao segment složenog umjetničkog djela (na primjer kao dio instalacije) ili u funkciji dokumenta, pa njome dokumentiraju događanja procesualne umjetnosti i akcije umjetnika. Toj skupini pripadaju i fotografski eksperimenti, narativni prikazi te konceptualno mišljeni radovi kojima je fotografija sredstvo za iskazivanje stavova – etičkih, a ne estetskih značajki.