Odaberite zbirku:

Zbirka ambalaže i etiketa

Vrsta zbirke: industrijska
Voditelj: Nada Matijaško
Broj predmeta: 1233
Vrsta građe: ambalaža, etikete
Teritorij: građa potječe iz Podravkinih tvornica u Koprivnici, Varaždinu, Sisku, Lipiku, Umagu, Hočama kod Maribora
Vremensko razdoblje: 1947.-2007.
Materijal: staklo, lim, karton, drvo, papir, aluminijska folija, plastika