Odaberite zbirku:

Arheološka zbirka

Vrsta zbirke: arheološka
Broj predmeta: 1735
Vrsta građe: arheološka građa
Teritorij: Sesvetsko Prigorje
Vremensko razdoblje: eneolit; brončano doba; željezno doba; antika; srednji vijek
Materijal: bakar; bronca; željezo; srebro; kost; keramika; drvo

Arheološka zbirka Muzeja Prigorja obuhvaća predmete iz razdoblja od bakrenog doba do srednjega vijeka, najvećim dijelom prikupljene tijekom arheoloških istraživanja koja na lokalitetima Sesvetskog Prigorja ustanova provodi od svog osnutka 1977. godine. Zahvaljujući kronološkom rasponu od približno 5 tisuća godina, zbirka pruža iscrpan uvid u arheološku sliku Sesvetskog Prigorja i značajno sudjeluje u spoznajama o arheološkoj prošlosti Grada Zagreba. Dijelovi zbirke više su puta izlagani u Muzeju Prigorja, drugim zagrebačkim muzejima i muzejima sjeverozapadne Hrvatske, te publicirani u knjigama i domaćim i međunarodnim stručnim časopisima.
Većina predmeta u zbirci pronađena je na Kuzelinu kod Glavnice Donje, naselju na obroncima Medvednice, kojeg među dosad istraživanim lokalitetima karakterizira najveći kronološki raspon i dokumentirana naseljenost tijekom prapovijesti i rimskoga doba. Značajan dio zbirke čine nalazi sa groblja Moravče – Draščica, jedinog nalazišta kasnobrončanodobne grupe Virovitica na području Zagreba, te rimskodobna građa prikupljena istraživanjem rustičnih vila u Glavnici, Moravču i Đurđekovcu i noričko – panonskih grobnih humaka u Dumovečkom lugu i Đurđekovecu. Dva slučajna nalaza iz prisavskih šljunčara nezaobilazni su u pregledu arheološke zbirke – jedan je od njih rijedak nalaz latenske kacige, a drugi impozantan kasnosrednjovjekovni drveni čamac (monoksil) dug oko 8 metara.