Odaberite zbirku:

Arheološka zbirka

Vrsta zbirke: arheološka
Voditelj: dr. sc. Vladimir Sokol
Broj predmeta: 0
Vrsta građe: arheološka građa
Teritorij: Sesvetsko Prigorje
Vremensko razdoblje: eneolit, brončano doba, željezno doba, antika, srednji vijek
Materijal: bakar, bronca, željezo, srebro, kost, keramika, drvo
URL: http://www.muzejprigorja.hr/arheoloska_zbirka.html