Odaberite zbirku:

Etnografska zbirka

Vrsta zbirke: etnografska
Voditelj: mr. sc. Jagoda Vondraček Mesar
Broj predmeta: 2682
Vrsta građe: posuđe; odjeća; posoblje; pokućstvo; poljoprivredni alat; fotografije
Teritorij: Sesvetsko Prigorje
Vremensko razdoblje: 20. st.
Materijal: tekstil, drvo, keramika, metal

Etnografska zbirka Muzeja Prigorja obuhvaća predmete predindustrijskog i ranog industrijskog razdoblja Sesvetskog Prigorja. Većinom su pripadali svakodnevnom životu i radu ruralnog stanovništva, u manjoj mjeri obrtnicima, trgovcima te državnim službenicima t. j. građanskom sloju. Po starosti, većina predmeta pripada međuratnom razdoblju 20. stoljeća, dok najstariji potječu s prijelaza 19. u 20. stoljeće. Među etnografskim je predmetima vidljiva razlika između zabačenijeg i skromnijeg Prigorja smještenog u brežuljkastom sjevernom dijelu u usporedbi s otvorenom, dinamičnom i gospodarski razvijenom savskom nizinom. Te se dvije regije razlikuju i po osnovnim gospodarskim djelatnostima; vinogradarstvu u Prigorju, poljoprivredi i stočarstvu na jugu. Unutar Etnografske zbirke ističe se bogata cjelina tekstilnih predmeta (odjeće, posteljine i posoblja) od sirovina tipičnih za početak 20. stoljeća. U izradi tekstila koristila se za Prigorje tipična konoplja u kombinaciji s industrijskim pamučnim koncem. Koristio se i lan koji je obilno uspijevao u nizinskom dijelu uz Savu. Zbirka dobro dokumentira prijelaz od tradicionalnog seljačkog do građanskog odijevanja, proces koji se ubrzano odvijao u drugoj polovici 20. stoljeća. Nakit odražava skromnije mogućnosti prigorskog stanovništva prve polovice 20.stoljeća, pa prevladavaju sedef, koralj, imitacije dragog kamenja i polu plemeniti metali. Pokućstvo seljačkog domaćinstva obradom vanjskih površina imitira stilsko pokućstvo građanskog sloja. Skupina fotografija dokumentira prvenstveno svečane trenutke u životu domaćeg stanovništva, poput svadbi, hodočašća u Mariju Bistricu, pogreba i sakramenta sv. Potvrde. Zanimljive su fotografije Prigoraca u uniformama različitih vojski u koje su bili regrutirani. Fotografije s prikazima svakodnevnog života (žetva, oranje, berba grožđa), u dokumentarnom smislu najvrjednije, u zbirci su na žalost rijetke. Zbirka sadrži i niz sakralnih predmeta iz seljačkog kućanstva: raspela, slike svetaca te nabožne prikaze na tekstilnim predmetima.