Odaberite zbirku:

Etnografska zbirka

Vrsta zbirke: etnografska
Voditelj: mr. sc. Jagoda Vondraček Mesar
Broj predmeta: 0
Vrsta građe: posuđe, odjeća, posoblje, pokućstvo, poljoprivredni alat, fotografije, photos
Teritorij: Sesvetsko Prigorje
Vremensko razdoblje: 20. st.
Materijal: tekstil, drvo, keramika, metal
URL: http://www.muzejprigorja.hr/etnografska_zbirka.html

Etnografska zbirka Muzeja Prigorja obuhvaća predmete predindustrijskog i ranog industrijskog razdblja Sesvetskog Prigorja, većinom iz svakodnevnog života i rada ruralnog stanovništva, nešto manje predmete obrtnika, trgovaca te državnih službenika tj. građanskog sloja. Po starosti, većina predmeta pripada međuratnom razdoblju 20. stoljeća, dok najstariji primjerci potječu s kraja 19. stoljeća. Među etnografskim predmetima vidljiva je razlika između zabačenijg i skromnijeg Prigorja u usporedbi s otvorenom, dinamičnom i gospodarski razvijenom Posavinom. Te se dvije regije razlikuju i po osnovnim gospodarskim djelatnostima; vinogradarstvu u Prigorju, poljoprivredi u Posavini.
Unutar Etnografske zbirke ističe se bogata cjelina tekstilnih predmeta (odjeće, posteljine i posoblja) od sirovina tipičnih za početak 20. stoljeća; konoplje karakteristične za Prigorje, uzgojene i obrađene u seljačkim domaćinstvima u kombinaciji s industrijskim pamučnim koncem te lana, više zastupljenog u Posavini. Predmeti od vune, u drugoj polovici 19. st. puno korištene sirovine, vrlo su rijetki. U zbirci je dobro dokumentiran prodor novih industrijskih tkanina koje su mijenjale karakter seljačke ženske odjeće. Nakit iz Zbirke odražava skromnije mogućnosti stanovništva, pa prevladava sedef, koralj, polu plemeniti metali i u prvoj polovici 20. st. bižuterija.
Skupina fotografija unutar Zbirke dokumentira prvenstveno svečane trenutke u životu domaćeg stanovništva, poput svadbi, hodočašća u Mariju Bistricu i sakramenta sv. Potvrde, prigoda koje su se najviše željele sačuvati za uspomenu. Manje su fotografirani pogrebi, krstitke te mladići i muškarci u uniformama svih vojski u koje su bili regrutirani, a najrjeđe, time i dragocjenije, su fotografije s prikazima svakodnevnog rada (berba gržđa, žetva, oranje).
U zbirci je zastupljeno pokućstvo seljačkog domaćinstva koje obradom vanjskih površina imitira stilsko pokućstvo građanskog sloja. Sačuvan je i niz sakralnih predmeta u kućanstvu: raspela, slike svetaca, betlehemi, jaslice te nabožni prikazi na tekstilnim predmetima.
Etnografska zbirka Muzeja Prigorja može se promatrati i sa stanovišta materijala od kojih su izrađeni predmeti. Osim spomenutog tekstila, zastupljeni su predmeti od metala (oštrice alatki od lijevanog i kovanog željeza, predmeti od iskucanog mjedenog lima, dugmad od kositra, posuđe od lijevanog željeza, aluminijski pribor za jelo), tesanjem obrađeni drveni predmeti (korita, tkalački stanovi s priborom za tekstilno rukotvorstvo), keramički i porculanski predmeti, predmeti s dijelovima od stakla itd.