Odaberite zbirku:

Povijesna zbirka

Vrsta zbirke: povijesna
Voditelj: Damir Fofić
Broj predmeta: 829
Vrsta građe: dokumenti, povelje, diplome, novine, fotografije, odlikovanja, medalje, značke, kovani i papirni novac, barutnice
Teritorij: Sesvetsko prigorje
Vremensko razdoblje: 17.st. - 20.st.
Materijal: papir
URL: http://www.muzejprigorja.hr/povijesna_zbirka.html

Povijesna zbirka sadrži 813 predmeta – dokumenti, povelje, diplome, novine, fotografije, odlikovanja, medalje, značke, kovani i papirni novac, barutnice – koji prikazuju događaje i pojave javnog i privatnog života u Sesvetama od 19. stoljeća do danas. Također, Zbirka posjeduje dokumente državnih institucija i raznoraznih ustanova, kao i osobna svjedočanstva istaknutih pojedinaca, ali i običnih ljudi koji su sudjelovali u kreiranju javnog i privatnog života u Sesvetama od 19. stoljeća do danas.
Unutar Povijesne zbirke, koja vremenski obuhvaća razdoblje 19. i 20. stoljeća, ističu se pojedine skupine po svojoj brojnosti. Nevelika je skupina predmeta iz 17. i 18. st.
Najveću grupu predmeta predstavlja tiskana i fotografska građa društva Hrvatski sokol Sesvete koja, osim o počecima sportskih aktivnosti, daje uvid u društvena i politička zbivanja u Sesvetama za vrijeme Kraljevine Jugoslavije. Drugu po brojnosti skupinu predstavljaju novine odnosno pojedini brojevi raznih listova iz razdoblja II. svjetskog rata. Po svojoj važnosti i brojnosti ističe se i građa obiteljskog karaktera, poput građe obitelji Weinberger, koja sadržava zanimljive podatke o gospodarkom poslovanju unutar Austro-Ugarske Monarhije i Kraljevine Jugoslavije.
Također, Zbirka na temelju raznovrsnih dokumenta s kraja 19. i početka 20. stoljeća pruža relevantan uvid u organizaciju i funkcioniranje sudstva, uprave i školstva za vrijeme Austo-Ugarske Monarhije.
U Zbirci se nalazi i manja skupina dokumenata istaknutih pojedinaca iz sesvetskog političkog i kulturnog života (npr. Đuro Popović, Marijan Badel, Slavko Stančir, Filip Lakuš i dr.).
Vrijedi spomenuti i kovani i papirni novac, obveznice, dionice te mjenice. Većina predmeta pripada vremenskom razdoblju od 19. do 20. stoljeća. Izuzetak čini srebrna kovanica u vrijednosti 15 krajcara iz 1676. godine.
Isto tako vrijedi spomenuti dvije povelje o vinskom porezu - gornici iz 1795. i 1805. godine koje je izdao zagrebački Kaptol Martinu Herjaviću.