Odaberite zbirku:

Povijesna zbirka

Vrsta zbirke: povijesna
Vrsta zbirke: dokumentarna
Vrsta zbirke: fotografska
Vrsta zbirke: kulturno-povijesna
Vrsta zbirke: tiskana građa
Voditelj: Damir Fofić
Broj predmeta: 907
Vrsta građe: pisana i tiskana građa, fotografije, odlikovanja, medalje i značke, numizmatika te oprema za vatreno oružje
Teritorij: Sesvetsko prigorje (gradska četvrt Sesvete)
Vremensko razdoblje: 17.st. - 20.st.
Materijal: papir, metal, drvo
URL: http://www.muzejprigorja.hr/povijesna_zbirka.html

Unutar Povijesne zbirke, koja vremenski obuhvaća razdoblje 19. i 20. stoljeća, ističu se pojedine skupine po svojoj brojnosti. Nevelika je skupina predmeta iz 17. i 18. st. Najveću grupu predmeta predstavlja tiskana i fotografska građa društva Hrvatski sokol Sesvete koja, osim o počecima sportskih aktivnosti, daje uvid u društvena i politička zbivanja u Sesvetama za vrijeme Kraljevine Jugoslavije. Drugu po brojnosti skupinu predstavljaju novine odnosno pojedini brojevi raznih listova iz razdoblja II. svjetskog rata. Po svojoj važnosti i brojnosti ističe se i građa obiteljskog karaktera, poput građe obitelji Weinberger, koja sadržava zanimljive podatke o gospodarkom poslovanju unutar Austro-Ugarske Monarhije i Kraljevine Jugoslavije. Također, Zbirka na temelju raznovrsnih dokumenta s kraja 19. i početka 20. stoljeća pruža relevantan uvid u organizaciju i funkcioniranje sudstva, uprave i školstva za vrijeme Austo-Ugarske Monarhije. U Zbirci se nalazi i manja skupina dokumenata istaknutih pojedinaca iz sesvetskog političkog i kulturnog života (npr. Đuro Popović, Marijan Badel, Slavko Stančir, Filip Lakuš i dr.). Vrijedi spomenuti i kovani i papirni novac, obveznice, dionice te mjenice. Većina predmeta pripada vremenskom razdoblju od 19. do 20. stoljeća. Izuzetak čini srebrna kovanica u vrijednosti 15 krajcara iz 1676. godine. Isto tako vrijedi spomenuti dvije povelje o vinskom porezu - gornici iz 1795. i 1805. godine koje je izdao zagrebački Kaptol Martinu Herjaviću.