Odaberite zbirku:

Povijesna zbirka

Vrsta zbirke: povijesna
Vrsta zbirke: kulturno-povijesna
Voditelj: Damir Fofić
Broj predmeta: 913
Vrsta građe: pisana i tiskana građa; fotografije; odlikovanja; medalje i značke; numizmatika; oprema za vatreno oružje
Teritorij: Sesvetsko prigorje (gradska četvrt Sesvete)
Vremensko razdoblje: 13.st. - 20.st.
Materijal: papir; metal; drvo

Unutar Povijesne zbirke, koja vremenski obuhvaća razdoblje od 13. do 20. stoljeća, ističu se pojedine skupine predmeta po svojoj brojnosti. Najveću skupinu predmeta predstavlja tiskana i fotografska građa društva Hrvatski sokol Sesvete koja, osim o počecima sportskih aktivnosti, daje uvid u društvena i politička zbivanja u Sesvetama za vrijeme Kraljevine Jugoslavije. Drugu po brojnosti skupinu predstavljaju novine, odnosno pojedini brojevi raznih listova iz razdoblja II. svjetskog rata. Po svojoj važnosti i brojnosti ističe se i građa obiteljskog karaktera, poput građe obitelji Weinberger koja sadržava zanimljive podatke o gospodarskom poslovanju unutar Austro-Ugarske Monarhije i Kraljevine Jugoslavije. U Zbirci se nalazi i manja skupina dokumenata istaknutih pojedinaca iz sesvetskog političkog i kulturnog života te običnih ljudi koji su sudjelovali u kreiranju javnog i privatnog života u Sesvetama od 19. stoljeća do danas (npr. učitelj Đuro Popović, narodni heroji Marijan Badel i Slavko Stančir, narodni tribun Filip Lakuš i dr.). Također, Zbirka posjeduje dokumente državnih institucija i raznoraznih ustanova koji pružaju relevantan uvid u organizaciju i funkcioniranje sudstva, uprave i školstva za vrijeme Austo-Ugarske Monarhije i Kraljevine Jugoslavije na području Sesvetskog prigorja. Manji opseg Zbirke čine kovani i papirni novac, obveznice, dionice te mjenice. Većina predmeta pripada vremenskom razdoblju od 19. do 20. stoljeća. Izuzetak čini srebrna kovanica u vrijednosti 15 krajcara iz 1676. godine. Vrijedi spomenuti i dvije povelje o vinskom porezu - gornici iz 1795. i 1805. godine koje je izdao zagrebački Kaptol Martinu Herjaviću te pismo Đure Jelačića iz 1886. godine. Posebno mjesto u zbirci zauzima srednjovjekovni viteški mač iz 13. st. s ugraviranim križem – znakom Jeruzalemskog kraljevstva i simbolom križara, što ukazuje na zaključak kako je mač vjerojatno korišten od strane Templara.