Odaberite zbirku:

Zbirka tehnike pisanja i umnožavanja teksta

Vrsta zbirke: tehnička
Voditelj: Ksenija Katalinić
Broj predmeta: 134
Vrsta građe: pisaći stroj, tiskarski stroj, kopirni stroj
Teritorij: Slavonija
Vremensko razdoblje: od kraja 19. st. nadalje
Materijal: metal, drvo
URL: http://muzejslavonije.eu/?p=3559&lang=hr

Zbirku tehnike pisanja i umnožavanja teksta čine predmeti čijom uporabom dobivamo čitljivo pismo. Uz tiskarske strojeve i aparate za umnožavanje napisanog teksta ističe se cjelina od šezdesetak pisaćih strojeva poznatih svjetskih proizvođača od kraja 19. do kraja 20. st.
Napredak strojeva za računanje prati zbirka Računska tehnika s velikim brojem mehaničkih i električnih računskih strojeva, registar-kasa, strojeva za knjiženje, logaritamskih računala i džepnih kalkulatora.
Uspostavljanjem zbirke Računalna tehnika nastoji se zabilježiti kontinuitet brzog razvoja računala. Slično je i na području mobilne telefonije čiji napredak prati zbirka Telegrafi i telefoni s primjercima telefonskih aparata i centrala iz vremena početaka telefonije.
Razvoj sredstava za informiranje – radija i televizije predstavljaju zbirke Radijska tehnika i radioprijemnici, te Televizijska tehnika i televizijski prijemnici. Obzirom da su prijemnici dio kućnog interijera, sakupljački se kriterij ne odnosi samo na tehnološki napredak, nego i na stilsko-estetske odrednice.
Elektrotehnički uređaji, elementi prijenosa energija, rasvjetna tijela i elektrokemijski elementi koji su se koristili tijekom 19. i 20. stoljeća okupljeni su u posebnoj zbirci Elektroenergija.
U zbirci Instrumenti i učila čuvaju se raznovrsni instrumenti za mjerenje električnih veličina, masa, duljina, vremena, tlaka, temperature, radioaktivnosti i vlažnosti zraka, te učila iz područja elektrotehnike.
Ljudska ostvarenja pohrane zvuka i glasa tema su zbirke Reproduktori i snimači zvuka s matricama. U zbirci su uređaji koji reproduciraju zvuk (glazbeni automati, mehanički i električni gramofoni) i uređaji za reproduciranje i snimanje zvuka: magnetofoni i diktafoni, te njihovi pripadajući mediji (valjci, ploče, kasete, vrpce).
Po vrsti predmeta Kućanska tehnika je najbrojnija i okuplja sve naprave koje nam pomažu u obavljanju svakodnevnih poslova. Veliki i mali kućanski aparati za pohranu i pripremu hrane, održavanje čistoće, čišćenje, rashlađivanje i zagrijavanje prostora, održavanje osobne higijene pokazuju da je tehnološki napredak snažno uticao na svakodnevni život.
Šivaći strojevi različitih datacija (od 1872.), proizvođača i tehnoloških specifičnosti čine najbrojniju cjelinu zbirke Tekstilna tehnika. Prikuplja se i dodatni šivaći pribor kao što su igle, napršnjaci, kalupi za vezenje…
Najveći dio zbirke Fotografska tehnika čini donirana tehnika iz atelijera poznatog osječkog fotografa Nikole Szegea. Velika atelijer kamera s kraja 19. st., brojni fotografski aparati, objektivi, filtri, pomoćni aparati za izradu negativa i otisaka, aparati za kopiranje, fotografski materijal za negative i pozitive (ploče, filmovi, papir) i oprema prostora za fotografske radove osnovna su podjela ove značajne donacije od nekoliko stotina predmeta.
Manjeg opsega su zbirke Kinematografska tehnika, Projektori nepokretnih slika i Medicinska tehnika. Prvu čine filmske kamere, projektori i filmovi, u drugoj su nastavna pomagala – grafoskopi i dijaprojektori, a treću zbirku čine medicinski instrumenti i uređaji.
Nekoliko starih obrta osječkog područja sačuvano je u zbirci Obrti koja okuplja naprave užarskog obrta Matije Birovljevića, inventar s opremom frizerskog salona Ivo Stjepanović, alate i strojeve za obradu bakra, materijal i poluproizvode bakrokotlarske radionice Ivana Šebešćena, te urarsku radionicu Ivana Perčija, koja pored alata i rezervnih dijelova sadrži vrijednu stručnu literaturu, časopise i kataloge vezane za urarstvo.
Zbirka Alati i strojevi okuplja tesarski alat i nekoliko većih strojeva Osječke tvornice koža.
U zbirci Varia su pojedinačni nerazvrstani predmeti: mesarske drvene saonice, vatrogasni aparat i dr.