Odaberite zbirku:

Antička arheologija

Vrsta zbirke: arheološka
Voditelj: Slavica Filipović
Broj predmeta: 0
Vrsta građe: zbirka kamenih spomenika, zbirka fresaka, zbirka grčkih vaza, zbirka gema, egipatska zbirka, zbirka koštanih predmeta, zbirka metalnih predmeta, zbirka staklenih predmeta, zbirka keramičkih predmeta, zbirka zlatnog nakita; Zbirka nalaza arh. istraživanja OS-V-SD01-02, OS-V-PF03-05, OS-V-GF06-07, OS-OBRTNIČKA ŠKOLA07, Zmajevac;
Teritorij: Slavonija, Baranja, Osijek
Vremensko razdoblje: antika
URL: http://mso.hr/index.php?page=arheoloski-odjel

Pododjel antičke arheologije jedan je od najvećih odjela u Muzeju, a formiran je samim osnutkom Muzeja 1877. g. darovanim zbirkama Sedlakovića, Kramera, Nubera i Zückera. Fundus Pododjela povećavao se arheološkim iskopavanjima od krajem 1970-ih godina koja traju do danas. Građa obuhvaća predmete rimskog razdoblja od 1. do 5. st. Najveći dio predmeta potječe s lokaliteta Donji grad, gdje se nalazio rimski grad Colonia Aelia Mursa.
Antički pododjel čine:
Zbirka kamenih predmeta
Zbirka keramičkih predmeta
Zbirka metalnih predmeta
Zbirka staklenih predmeta
Zbirka zlatnog nakita i gema
Zbirka koštanih predmeta
Zbirka fresaka i mozaika
Zbirka grčkih vaza
Egipatska zbirka