Odaberite zbirku:

Zbirka kasnog srednjeg vijeka (XIII. - XVI. st.)

Vrsta zbirke: arheološka
Voditelj: Mladen Radić
Broj predmeta: 850
Vrsta građe: ulomci i cjelovite keramičke posude i predmeti, metalni predmeti, kamene kugle
Teritorij: istočna Slavonija, Baranja
Vremensko razdoblje: 13. st. - 16. st.
Materijal: metal, keramika, kamen
URL: http://muzejslavonije.eu/?p=1510&lang=hr

Zbirka sadrži uglavnom keramičke predmete i ulomke, koji su djelomično prikupljeni arheološkim iskopavanjima, a djelomično kao slučajni nalazi i darovi. Manji dio čine metalni predmeti (alati, konjska oprema, oruđa, građevinska oprema i sl.). Predmeti od stakla, kamena i drugih materijala su rijetki.