Odaberite zbirku:

Zbirka turskog perioda

Vrsta zbirke: arheološka
Voditelj: Mladen Radić
Broj predmeta: 830
Vrsta građe: keramičke posude i predmeti, porculanske posude, oružje i vojna oprema porculan, fajansa, kameni nišani
Teritorij: istočna Slavonija
Vremensko razdoblje: 16. st. - 17. st.
Materijal: keramika, porculan, metal, kamen
URL: http://muzejslavonije.eu/?p=1548&lang=hr

Zbirka uglavnom sadrži predmete i ulomke od keramike,a manje oružje, vojnu opremu, nišane, porculan i fajansu i dr. Samo dio je prikupljen arheološkim iskopavanjem, a dio donacijama i arheološkim nadzorom.