Odaberite zbirku:

Zbirka satova

Vrsta zbirke: umjetnička
Vrsta zbirke: kulturno-povijesna
Vrsta zbirke: primijenjena umjetnost
Voditelj: Andreja Šimičić
Broj predmeta: 189
Vrsta građe: kućni sat (podni sat, tabernakl sat, sat sa stupovima, portalni sat, zidni sat, stojeći sat, budilica), osobni sat (džepni sat, ručni sat)
Teritorij: Osijek, Slavonija
Vremensko razdoblje: 18. st. - 21. st.
Materijal: metal, drvo, srebro, staklo, porculan, plastika, emajl, sedef
URL: http://muzejslavonije.eu/?p=3486&lang=hr

Zbirka satova sadrži 186 satova (3 su sata inventirana nakon registracije).
U Zbirci su zastupljeni svi tipovi osobnih i kućnih satova (džepni, ručni satovi; podni satovi, tabernakl satovi, satovi sa stupovima i portalni satovi, svi tipovi zidnih satova, stojeći satovi, budilice); kronološki je najstariji stolni sunčani sat iz 1713.g, dok su najnoviji industrijski serijski proizvedeni oko 2000. godine. Izradom su vezani uz srednju Europu (nekoliko je predmeta zapadnoeuropske provenijencije, američke), dok su oni nakon II. svj.rata. izrađeni u Zemunu i Moskvi.
Najveći broj satova dar je otkup pojedinačnih ponuditelja, dio satova darovan je većim obiteljskim legatima, manji, ali značajan broj satova (18) u Muzej je iz plemićkih dvoraca i stanova bogatih građana spašen djelovanjem KOMZA-e. Godine 1957. Muzeju je prigodom 80. g. od osnutka Društvo muzejsko konzervatorskih radnika NRH darovalo tabernakl sat Paula Krackera, osječkog urara s početka 19. st.
Satovi zbirke predstavljaju povijest razvoja satova, a također su i vrijedno svjedočanstvo kulture življenja i stanovanja plemstva i građanstva Osijeka i okolice. Korišteni su na osječkom području; veliki je broj satova i izrađen kod osječkih urara, ili kod njih redovito popravljan i održavan, o čemu svjedoče signature na brojčanicima, naljepnice na kućištima.