Odaberite zbirku:

Zbirka predmeta iz starog franjevačkog samostana

Vrsta zbirke: umjetnička
Vrsta zbirke: arheološka
Vrsta zbirke: kulturno-povijesna
Vrsta zbirke: primijenjena umjetnost
Voditelj: Mladen Radić
Broj predmeta: 402
Vrsta građe: ulomci i rekonstruirani predmeti keramike (vrčevi, zdjele, lonci, šalice, tanjuri i druge posude različitih oblika) i stakla (čaše, boce raznovrsnih oblika i namjene, ulomci prozorskog stakla i drugih vrsta predmeta, vrčeva, raznovrsnih posuda, dijelovi svjetiljki-uljanica i dr.) i nekoliko metalnih predmeta
Teritorij: Srednja i Zapadna Europe
Vremensko razdoblje: druga polovica 17. st. – prva polovica 18. st.
Materijal: majolika/fajansa, gruba keramika (terakota), cakline; staklo; metal
URL: http://muzejslavonije.eu/?p=3364&lang=hr

Zbirka predmeta s arheoloških nalazišta (Odjel umjetničkog obrta) sadrži keramičke i staklene predmete, djelomice ili u potpunosti rekonstruirane, kao i brojne ulomke, iz druge polovice 17. i prve polovice 18. st. sa šireg prostora Srednje i Zapadne Europe. Radi se o slučajnom, ali vrlo značajnom i bogatom nalazu keramike pronađenom 2003./2004. g. prilikom početka radova na sanaciji i proširenju izložbenog prostora "Waldinger" u Fakultetskoj ulici u Tvrđi, prostoru starog Franjevačkog samostana. Nađeno je više od tisuću ulomaka keramičkih posuda (vrčeva, zdjela, tanjura, i dr.), staklenih predmeta (čaša, boca, različitih posuda) te nekoliko metalnih predmeta, novčića i ostataka životinjskih kostiju.
Keramiku možemo podijeliti u četiri osnovne grupe: talijansku majoliku, habansku fajansu, orijentalnu fajansu i svakodnevnu grubu keramiku. Malobrojnu talijansku majoliku čine vrčevi i ukrasni tanjuri. Najbrojnija i umjetnički najkoherentnija je grupa takozvane habanske keramike, u početku jednostavna ocakljena ili engobirana lončarska roba, a od 16. st. fajansa vrlo visoke kakvoće materijala i izvedbe, kao i osebujnog načina ukrašavanja. Skupinu orijentalne keramike čine minuciozno oslikane fajansne šalice karakterističnog kalotastog oblika, veoma tankih stjenka i stiliziranog višebojnog uresa, turske i vjerojatno perzijske provenijencije. Osim predmeta od fajanse, pronađeni su i cakljeni, ponekad oslikani uporabni tanjuri i zdjele, vrčevi te posuda za zagrijavanje hrane u tradicionalnim oblicima turske keramike, s ponešto modificiranim ukrasom, izrađeni vjerojatno u postturskom razdoblju (svakodnevna uporabna keramika).
Najveću skupinu pronađenih staklenih predmeta predstavljaju čaše i staklena ambalaža, boce raznovrsnih oblika i namjene, a brojni su ulomci prozorskog stakla i drugih vrsta predmeta (vrčevi, raznovrsne posude, stakleni djelovi svjetiljki – uljanica i slično). Čaše možemo svrstati u tri tipa: čaše koničnog oblika, čaše na stopi i čaše na nožici. Boce (ambalažno staklo) su zastupljene s impozantnim brojem ulomaka, što govori o njihovoj širokoj uporabi, a oblici o izuzetno bogatoj tipologiji. Većina staklenih predmeta je zapadnoeuropske provenijencije (uglavnom njemačkih zemalja), dok su čaše uglavnom produkti čeških staklana i obrtničkih radionica, u manjoj mjeri mađarskih i njemačkih.