Odaberite zbirku:

Hidroarheološka zbirka

Vrsta zbirke: arheološka
Voditelj: Andrea Devlahović
Broj predmeta: 410
Vrsta građe: amfore, keramičko posuđe
Teritorij: otok Hvar
Vremensko razdoblje: 4. st.
Materijal: pečena glina

Zbirku sačinjavaju predmeti koji su bili teret kasnoantičkog broda potopljenog u uvali Duboka, na sjevernoj obali Hvara nedaleko od Vrboske. Sastoji se od različitih tipova amfora (većinom sjevernoafričke cilindrične amfore), ulomaka opreme broda (kuhinjsko posuđe i sl.) te "tubi fitilli", keramički cilindri koji su se koristili kao građevni elementi, najčešće u izgradnji kupola i svodova. Cijela zbirka nalazi se u stalnom postavu Muzeja.