Odaberite zbirku:

Hidroarheološka zbirka

Vrsta zbirke: arheološka
Voditelj: Andrea Devlahović
Broj predmeta: 300
Vrsta građe: amfore, keramičko posuđe
Teritorij: otok Hvar
Vremensko razdoblje: 4. st.
Materijal: pečena glina