Odaberite zbirku:

Zbirka kamenih spomenika

Vrsta zbirke: arheološka
Voditelj: Andrea Devlahović
Broj predmeta: 91
Vrsta građe: ulomci skulptura, reljefa, nadgrobnih spomenika, crkvenog inventara, mozaika
Teritorij: Stari Grad
Vremensko razdoblje: 4. st. prije Krista - 6. st.
Materijal: kamen

Većina predmeta iz ove Zbirke pronađena je prilikom arheoloških istraživanja na lokalitetu Remete vrt odnosno dijela lokaliteta gdje se nalaze ostaci kompleksa dvojnih ranokršćanskih crkava sv Ivana i sv. Marije, a manji je dio nepoznatog porijekla. Dijelovi mozaika i nekoliko kamenih spomenika izloženi su u lapidariju Muzeja.