Odaberite zbirku:

Zbirka filma i videa

Vrsta zbirke: umjetnička
Voditelj: Leila Topić
Broj predmeta: 170
Vrsta građe: eksperimentalni film, konceptualna umjetnost, video instalacije
Teritorij: Hrvatska, Europa
Vremensko razdoblje: 1960-e godine - danas
Materijal: film, video
URL: http://www.msu.hr/#/hr/16/

Zbirka filma i videa obuhvaća umjetnička djela nastala suvremenim oblicima elektroničke i digitalne registracije i reprodukcije u novim medijima, u razdoblju od šezdesetih godina 20. st. do danas. S aspekta povijesnog razvoja pojedinih umjetničkih medija, osobito su važni radovi hrvatskih i internacionalnih umjetnika i umjetnica nastali tijekom 1960-ih i 1970-ih godina. U toj građi moguće je izdvojiti tri sadržajna segmenta:- eksperimentalni film: radovi Ivana Ladislava Galete, Tomislava Gotovca;- filmovi i video radovi autorica i autora čije se djelovanje može razmatrati u kontekstu različitih praksi konceptualne umjetnosti: Marina Abramović, André Cadere, Alain Fleischer, Sarkis, Goran Trbuljak, Sanja Iveković, Dalibor Martinis, Željko Kipke, Boris Bućan, Radomir Damnjanović-Damnjan;- radovi koji se bave istraživanjem mogućnosti video tehnologije kao tada potpuno novog umjetničkog medija, u postupcima reprezentacije; primjerice Nan Hoover. Zbirka također sadržava video radove i video instalacije hrvatskih i internacionalnih umjetnica i umjetnika koji su od 1980-ih godina do danas svojim djelovanjem problematizirali tehnologije proizvodnje društvenih identiteta, odnosno subjekata u kontekstu različitih diskurzivnih praksi. To su radovi Dennisa Adamsa, Marine Abramović, Simona Bogojevića-Naratha, Dorothy Cross, Ivana Faktora, Sanje Iveković, Dalibora Martinisa, Katarzyne Kozyra, Ane Opalić, Egle Rakauskaitte, Deimantasa Narkeviciusa i Kristine Leko.