Odaberite zbirku:

Etnografska zbirka

Vrsta zbirke: etnografska
Broj predmeta: 1155
Vrsta građe: tekstil, drvo, keramika i dr.
Teritorij: Sv. Ivan Zelina
Vremensko razdoblje: kraj 19. st. i 20. st.
Materijal: tekstil, drvo, keramika, metal, koža, staklo, ostalo
URL: http://www.muzej-zelina.hr/hr/zbirke/etnografska.htm

Zbirka sadržava predmete iz svakodnevnog života stanovnika Svetog Ivana Zeline. U njoj se nalaze tekstilni predmeti (narodna nošnja, posteljina, ručnici i sl.), kućanski predmeti (keramičke i drvene posude, pokućstvo), drveni predmeti za rad u polju i vinogradu (plug, sijačica, brente, lagvice i sl.).