Odaberite zbirku:

Numizmatička zbirka

Vrsta zbirke: arheološka
Voditelj: Romana Mačković
Broj predmeta: 249
Vrsta građe: kovani novac (dar Numizmatičkog društva iz Zagreba)
Vremensko razdoblje: od antike do srednjeg vijeka
Materijal: srebro, bronca
URL: http://www.muzej-zelina.hr/hr/zbirke/numizmaticka.htm

U zbirci se nalazi novac: rimski (od vremena Republike do Flavija Teodozija II.), poljski (16.-17. st.), mletački (17. st.), austrijski, dubrovački, ugarski te jugoslavenski novac iz 20. st. Većina novca u zbirci dar je Numizmatičkog društva Zagreb (danas Hrvatsko numizmatičko društvo) s kraja 50-ih i početka 60-ih godina 20. st., dok je manji dio kupljen od privatnih kolekcionara (također 1950-ih i 1960-ih godina) ili je u zbirku ušao kao nalaz arheoloških istraživanja (nekoliko komada ugarskog novca sa Zelingrada).