Odaberite zbirku:

Prapovijesna zbirka

Vrsta zbirke: arheološka
Voditelj: Angela Tabak
Broj predmeta: 384
Vrsta građe: svakodnevni uporabni predmeti, oruđe i oružje, nakit
Teritorij: grad Trilj
Vremensko razdoblje: prapovijest (od neolitika do brončanog doba)
Materijal: metal (bronca, željezo, olovo), kamen, keramika

Zbirka prapovijesti vremenski i kulturološki pokriva dugo razdoblje od neolitika do početka nove ere (6000 g. pr. Kr. do kraja prvog tisućljeća pr. Kr.). Materijalni nalazi koji su zastupljeni odnose se na kremene cijepane i glačane alatke, keramičke posude i njihove ulomke, brončane dijelove nošnje, ratničku opremu, oružje, alate, željezne alatke i dr. Većina nalaza potječe iz rijeke Cetine te pokazuju konstantan tijek života uz rijeku Cetinu na širem području Grada Trilja od neolitika pa do današnjih dana. Ističu se rijetki nalazi brončane paradne vojne opreme iz željeznog doba koji se povezuju uz kulturu Ilira, odnosno delmatsku zajednicu koja je u to doba (prvo tisućljeće pr. Krista) nastanjivala područje Trilja. Prapovijesna zbirka ima presudnu važnost kao materijalni dokaz za uspostavljanje kronologije permanentnog nastanjivanja ovoga područja od neolitika, kada datiraju prva naselja otvorenog tipa uz rijeku Cetinu, tijekom eneolitika pa do brončanog i željeznog doba.